+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Spletno in mobilno

Pri razvoju spletnih aplikacij uporabljamo skupino lastnih razvojnih orodij in knjižnic, ki dajejo vsem aplikacijam poenoten zunanji videz, poenoten nabor standardnih funkcij za delo z dokumenti in s podatki ter varovanje podatkov in krmiljenje ter nadzor dostopov do podatkov glede na dodeljene uporabniške pravice.

3iOS – Internetni Operacijski Sistem – je spletno strežniško okolje, ki ga uporabljajo vse naše spletne aplikacije preko enotne vstopne točke

DocRep – Document Repository – je spletno orodje in skupina gradnikov za hiter razvoj spletnih aplikacij za delo z objekti v spletnem okolju Java.

iQplus  – Internet Query – je spletno orodje za vzpostavitev poizvedovalnika po podatkovnih zbirkah.

Qumulus – je spletno orodje in skupina gradnikov za izdelavo mobilnih aplikacij z obrazci za zajem podatkov ali kontrolo na terenu z izmenjavo podatkov in priloženih slik v realnem času s spletno aplikacijo v pisarni.