+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Spletno in mobilno

Pri razvoju spletnih aplikacij uporabljamo skupino lastnih razvojnih orodij in knjižnic.

Ti dajejo aplikacijam poenoten zunanji videz, poenoten nabor standardnih funkcij za delo z dokumenti in s podatki ter enoten pristop do varovanja podatkov, krmiljenja ter nadzora uporabniških dostopov do podatkov glede na dodeljene pravice:

  • DocRep Document Repository – je spletno orodje in skupina gradnikov za hiter razvoj spletnih aplikacij za delo z objekti tipa dokument v spletnem okolju 3iOS – Java.
  • 3iOSInternetni Operacijski Sistem – je spletno strežniško okolje, ki ga uporabljajo naše spletne aplikacije za enotno vstopno točko, ki prijavljenemu uporabniku dinamično dodeli aplikacije in funkcionalnosti znotraj posameznih aplikacij glede na njegova pooblastila.
  • iQplus  – Internet Query – je spletno orodje s katerim hitro vzpostavimo poljubna uporabniku prilagojena poizvedovanja po različnih podatkovnih zbirkah, zajetih preko aplikacij.
  • Qumulus Pametni obrazci –  je spletno orodje in skupina gradnikov za izdelavo mobilnih aplikacij temelječih na poljubnih obrazcih za zajem podatkov ali kontrolo vnaprej pripravljenih podatkov na terenu. Qumulus izvaja izmenjavo mobilnih podatkov in priloženih slik s spletno aplikacijo v pisarni v realnem času.
  • SMIP Smart Information Platform – je skupek programske opreme, razvojnih orodij ter servisnih programov. Na tej platformi vzpostavljamo aplikativne rešitve na različnih področjih interneta stvari (ang. Internet of Things oz. s kratico IoT).