+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

ASK

Računalniška podpora storitvam servisa vozil

Skupina aplikacij podpira procese dnevnega naročanja, planiranja in izvajanja servisnih storitev v servisnih delavnicah za avtomobile (PDI & PDS center). Terensko delo je podprto z uporabo čitalcev črtnih kod in tabličnih računalnikov. Ti so preko internega brezžičnega omrežja oz. z uporabo SIM kartice in 3G omrežja povezani z omrežjem podjetja.

Podprta so področja:

  • trženja (povpraševanje, pogajanja, priprava ponudb, pogodb – dogovorov),
  • komuniciranja s strankami o naročilih in terminskih planih dostave ter odstave vozil,
  • fizični prevzem in oddaja vozil,
  • evidentiranja vseh storitev na vozilu in nudenja informacij o trenutnem stanju vozila,
  • planiranja, spremljanja in analize izvajanja operativnega dela,
  • izmenjava podatkov iz proizvodnje z ERP sistemom PANTHEON za obračun dela in storitev.

Aplikacija je v uporabi v podjetju Avtoservis Koper d.o.o., ki na ta način dnevno obdela tudi par sto vozil.

Portal ASK

Spletna aplikacija za zunanji dostop do ASK

Aplikacija ponuja zunanjim uporabnikom storitev avto servisa na Avtomobilskem terminalu Luke Koper naslednje akcije:

  • vpogled v dogovorjene pakete storitev nad naročenimi vozili (sprejete ponudbe),
  • vpogled v obstoječe podatke o vozilih (najavljeni za prihod, naročeni za delo, čakajo na skladišču ASK, v delu, zaključeni, imajo zapise o poškodbah, …),
  • ročni vnos novih naročil ali nalaganje že pripravljenih formaliziranih naročil iz lastnih sistemov v sistem za naročanje storitev ASK,
  • popravljanje – korekcije podatkov.

Prikazujejo se ažurni podatki iz podatkovne baze ASK (Oracle).
Portal ASK lahko uporabljajo predhodno registrirani uporabniki storitev podjetja Avtoservis d.o.o.

ASK - Računalniška podpora storitvam servisa vozil