+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

ASK

Računalniška podpora storitvam PDI & PDS servisa vozil

Skupina aplikacij podpira procese dnevnega naročanja, planiranja in izvajanja servisnih storitev v servisnih delavnicah za avtomobile (PDI & PDS center). Terensko delo je podprto z uporabo čitalcev črtnih kod in tabličnih računalnikov. Ti so preko internega brezžičnega omrežja oz. z uporabo SIM kartice in mobilnega omrežja povezani s privatnim omrežjem podjetja.

Podprta so področja:

  • trženja (povpraševanje, pogajanja, priprava ponudb, pogodb – dogovorov),
  • komuniciranja s strankami o naročilih in terminskih planih dostave ter odstave vozil,
  • fizični prevzem in oddaja vozil,
  • evidentiranja vseh storitev na vozilu in nudenja informacij o trenutnem stanju vozila,
  • planiranja, spremljanja in analize izvajanja operativnega dela,
  • izmenjava podatkov iz proizvodnje z ERP sistemom PANTHEON za obračun dela in storitev.

Sistem ASK (več o …) je v uporabi v podjetju Avtoservis Koper d.o.o., ki na ta način dnevno opravi tudi par sto nultih servisov in dodatnih naročil in izmenjuje podatke s sistemom AVTI za upravljanje operacij na Terminalu avtomobilov Luke Koper.

Portal ASK

Spletna aplikacija za zunanji dostop do podatkov v ASK

Aplikacija ponuja zunanjim uporabnikom storitev avto servisa na Avtomobilskem terminalu Luke Koper naslednje akcije:

  • vpogled v dogovorjene pakete storitev nad naročenimi vozili (sprejete ponudbe),
  • vpogled v obstoječe podatke o vozilih (najavljeni za prihod, naročeni za delo, čakajo na skladišču ASK, v delu, zaključeni, imajo zapise o poškodbah, …),
  • ročni vnos novih naročil ali nalaganje že pripravljenih formaliziranih naročil iz lastnih sistemov v sistem za naročanje storitev ASK,
  • popravljanje – korekcije podatkov.

Prikazujejo se ažurni podatki iz podatkovne baze ASK (Oracle).
Portal ASK lahko uporabljajo predhodno registrirani uporabniki storitev podjetja Avtoservis d.o.o.

ASK - Računalniška podpora storitvam servisa vozil