+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

uDig

uDig je urejevalnik GIS podatkov ter Java platforma za razvoj novih GIS aplikacij. Razvit je s poudarkom na upoštevanju OpenGIS standardov za splet, zlasti Web Mapping Service in Web Feature Service standardov.

Razvoj je predlagalo in tudi izvedlo podjetje Refractions Research, svetovalno podjetje na področju GIS-a, s sedežem v kanadskem mestu Victoria. Prvo leto (obdobje od pomladi 2004 do pomladi 2005) je financiranje projekta potekalo v okviru kanadskega vladnega programa za pospeševanje razvoja odprtokodnih GIS produktov. Nad nadaljnjim razvojem kode bdi samo podjetje Refractions Research, ki vidi svoj interes v svetovanju in razvoju namenskih aplikacij, ki temeljijo na uDig-u.

Glavno okno uDig-a sestavljajo: menujska vrstica, orodna vrstica, okno projektov, okno za prikazovanje map, okno za prikaz slojev izbrane mape ter okno, ki primarno služi za hranjenje povezav do razlicnih virov (Catalog), a vsebuje še kopico zavihkov z drugimi funkcionalnostmi.

Med njimi naj omenimo WebCatalog z spletnimi povezavami do raznih WMS in WFS strežnikov, ki jih lahko z metodo povleci&spusti prenesemo v mapo. Pomemben je tudi zavihek za urejanje atributov (TableView), ki omogoča neposredno spreminjanje vrednosti atributov preko vnosov v okna tabele, podobno kot v programih za urejanje tabel oz. preglednic. Dobra lastnost urejevalnika je tudi, da za vsako izbrano vrstico osvetli objekt na mapi.

Postopek deluje tudi v obratni smeri, saj se za vsak izbran objekt v mapi (z orodjem BoxSelection)  osvetlijo vrstica/e z atributi izbranega objekta. Dodajmo še, da okna niso fiksna, temveč jih lahko poljubno širimo, ožamo in razporejamo po celotni površini, ki nam je razpolago. Prav tako zanimiva je možnost uporabe čarovnika Find and Install (v meniju Help), ki poišče posodobitve ali nove dodatke za uDig.

Zakaj nadgradnje?

Pri delu z GIS programsko opremo je možnost nadgrajevanja zelo pomemben dejavnik. Zahtevnost nadgrajevanja je seveda spremljajoči faktor. Pri tem nimamo v mislih le odprtokodnih GIS produktov temveč tudi komercialne ali iz kakšnega drugega razloga “zaprte” sisteme. Tudi ESRI-jeve komercialne GIS rešitve namreč omogočajo razširjanje funkcionalnosti v obliki dodatkov napisanih v skriptnem jeziku. Seveda, pa so odprtokodne rešitve tista programerska niša, ki je najbolj fleksibilna za prilagajanje funkcionalnosti aplikacije specifičnim potrebam projekta.

Potreba po specifičnih funkcionalnostih izvira predvsem iz dejstva, da imajo vsa današnja GIS orodja široko podporo pri manipulaciji z geometrijami, a bolj malo podpore za manipulacijo z atributi, ki so bistveni element pri delu z GIS podatki. Atributi so namreč nekaj, kar določi šele uporabnik in noben sistem ne more razumeti njihove vsebine oz. pomena. Kot primer si zamislimo združevanje dveh linijskih objektov. Omenjeno operacijo seveda podpira večina, če ne kar vsi danes razpoložljivi GIS urejevalniki. Kaj pa če sta omenjena linijska objekta po vsebini dva cestna odseka, ki imata v atributih zapisano tudi dolžino odseka (stacionažo)? Uporabnik bo moral seveda atribut novega odseka popraviti ročno. Kaj pa če imamo še en tockovni sloj, ki predstavlja prometne znake na prej omenjenih cestnih odsekih in je slednjih več sto? A ne bi bilo dobro in uporabno, če bi aplikacija omenjene atribute popravila sama?

Take in podobne zahteve varirajo od projekta do projekta in od tu izvira upravičenost do zahteve po GIS urejevalniku, ki bi omogočal enostavno dodajanje in nadgrajevanje funkcionalnosti, ki bi pokrile specifične potrebe po avtomatizaciji postopkov.

Za urejevalnik uDIG smo izdelali dograditve (vtičnike), ki uporabniku omogočajo:

Uvoz/Izvoz podatkov:

 • Uvoz podatkov terenskih meritev o cestah
 • Uvoz podatkov po principu dinamične segmentacije
 • Uvoz podatkov CAD aplikacij (konverzija iz dwg v shp)
 • Izvoz podatkov za CAD orodja

Delo s cestnimi objekti:

 • Obrni stacionažo
 • Razcepi cestni odsek (split)
 • Združi dva cestna odseka (unsplit)
 • Poveži objekte z osjo cestnega odseka
 • Urejanje lastnosti cestnih objektov preko kontrolne maske

Orodja za delo z ImageCatalogi

 • Tabela za urejanje ImageCatalog-ov
 • Simulacija izvajanja ImageCatalog-a