+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

iKOPR – informativni izračun komunalnega prispevka

Storitev je namenjena informiranju občanov, potencialnih investitorjev, ki v odvisnosti od vnešenih podatkov na poizvedovanje vrne izračun komunalnega prispevka, ki bi ga plačali za priključitev na javno komunalno opremo občine

Izračun je informativen, ker ne upošteva morebitnih vlaganj, oprostitev in specifik, ki morda obstajajo v občinskem odloku oz. omejitev, ki so pogojene z mikro lokacijo. Avtomat za informativni izračun upošteva:

  • podatke investitorja – lokacijo gradnje (poišče ustrezno območje komunalne opremljenosti),  velikost gradbene parcele (če uporabnik ne vnese bodoče površine gradbene parcele, se upošteva obstoječa iz digitalnega katastra), neto površino objekta oz. ), vrsto zgradbe ter nameravani poseg;
  • podatke občinskega odloka – vrednostne parametre po posameznih vrstah komunalne opreme za izbrano območje komunalne opremljenosti ter prostorske podatke občine

Informativni izračun je spletna aplikacija, ki jo lahko občine vključijo v občinski portal. Klic storitve za informativni izračun komunalnega prispevka je možno izvesti tudi s klikom na parcelo neposredno iz javnega pregledovalnika prostorskih podatkov občine, kjer so v prostoru prikazani podatki iz odloka, kot npr:

  • območja komunalnega prispevka (grafične podlage, ki so priloga občinskemu odloku)
  • informacijo o vlaganjih v posamezne vrste komunalne opreme za izbrano območje (povzetek iz občinskega odloka)

Isti avtomat za izračun uporablja tudi zaledna aplikacija eKOPR, ki podpira delo referenta pri pripravi odločbe z upoštevanjem preostalih podatkov (oljašave, omejitve).

 Primer iz prakse …


Ogrodje spletne aplikacije iKOPR za podporo poljubnega občinskega  
odloka za komunalni prispevek je produkt raziskovalnega projekta ESO-MREZA2, ki je bil sofinaciran iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj 2009-2010.

Informativni izračun komunalnega prispevkaInformativni izračun komunalnega prispevk