+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Smart produkti

Pametne produkte sestavlja skupina funkcionalnosti, ki jih lahko prilagodimo vašim potrebam in vgradimo v vašo namensko IoT aplikacijo, ki jo vzpostavimo na IoT platformi SMIP. Namenske IoT aplikacije so običajno namenjene končnim uporabnikom in jim omogočajo oddaljeno upravljanje in nadzor svojih naprav. S SMART produkti se funkcionalnosti le teh lahko razširijo za potrebe različnih skupin uporabnikov in skrbnikov naprav.

“Servisni režim”

SMIP produkti - hierarhija uporabnikov in pravicNamenjen je hitrejši odzivnosti in preventivnemu ukrepanju v primeru odstopanj od pričakovanih parametrov. Servisni režim omogoča:

 • Vašim monterjem in serviserjem na terenu nudi odlična podporna orodja in zagotavlja dodatno podporo njim in vašim končnim strankam.
 • Dodatni servisni podatki, ki jih ustvarijo vaši pametni izdelki, omogočajo analize in širjenje baze znanj o napravah in s tem ustvarjajo novo dodano vrednost za vas in vaše stranke.
 • Vaši serviserji prejemajo dodatna servisna opozorila in alarme samo za njim dodeljene naprave.
 • Zagotavlja podporo za hitrejšo odzivnost, preventivno ukrepanje in manj izpadov naprav.
 • Spremljanje, nadziranje in upravljanje vaših naprav od kjer koli.
 • Vgrajen napreden sistem za upravljanje n-nivojske hierarhije uporabnikov, vlog in pravic za delo.

“Upravljanje skupin vaših naprav”

Namenjeno je proizvajalcem opreme, ki zaradi zagotavljanja dodatnih posprodajnih storitev želijo imeti dokumentiran pregled nad stanjem prodanih naprav in slediti delovanju svojih naprav po svetu. Prav tako je namenjeno končnim kupcem in lokalnim skupnostim, ki imajo v lasti ali upravljanju večjo skupino enakih ali različnih naprav ter jim omogoča celovit pregled nad stanjem le teh:

 • Pregled nad vsemi napravami na enem mest.
 • Pregled nad trenutnim statusom delovanja (aktivno, ne deluje, ni signala, …).
 • Pošiljanje dogovorjenih opozoril in alarmov ter po potrebi tedenskih in mesečnih poročil skrbnikom skupin.
 • Kataster nameščenih naprav (opis in zemljevid lokacij nameščenih strojev, postrojenj, instalacije IoT naprav, okoljskih merilnih postaj, različnih senzorjev in tipal, parkirišč, panojev, števcev prometa, …).
 • Kontaktni podatki o vzdrževalcih posameznih naprav
 • Podatki o zadnjih preventivnih in kurativnih posegih
 • Oddaljeno spremljanje, nadziranje in upravljanje parametrov delovanja naprav od kjer koli.
 • Vgrajen napreden sistem za upravljanje n-nivojske hierarhije uporabnikov, vlog in pravic za delo s sistemom.

“Mini SCADA sistemi”

SCADA energy consuption projectSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je skupno ime za sisteme, ki so namenjeni nadzorovanju in krmiljenju različnih tehnoloških procesov z računalnikom. Na trgu je množica SCADA programske opreme, ki omogoča nadzor in vizualizacijo delovanja naprave ali sistemov naprav. SCADA sisteme lahko vgrajujejo že proizvajalci naprav oz. postrojenj, lahko pa se dodajo naknadno, kar običajno ponujajo sistemski integratorji.

Za SCADA sisteme je, tako kot za vso zahtevnejšo programsko opremo, potrebno imeti ekipo strokovnjakov, ki to namensko programsko opremo obvladajo.

Na IoT platformi SMIP, ki je plod našega lastnega razvoja, imamo vzpostavljeno že več namenskih SCADA sistemov, prilagojenih vsebinskim zahtevam in produktom naših strank.

Za vaše naprave in z vašim domenskim znanjem lahko s programskimi moduli platforme hitro in učinkovito vzpostavimo vam ustrezno prilagojen SCADA sistem. Uporaba sistema (uporabniški vmesnik) je neodvisna od platforme (Windows, Linux, MacOS, …), saj do sistema dostopamo z navadnim spletnim brskalnikom.

Tak SCADA sistem, skupaj z mini IoT platformo SMIP na strežniku, lahko namestimo lokalno pri vas, lahko pa enostavno gostuje na naši produkcijski platformi v SMIP Cloud oblaku.

 

SMART produkte povezane s pametno informacijsko platformo SMIP Cloud razvijamo v okviru skupne blagovne znamke SMIP Connect.

SMIP Connect logo orange

ZA DODATNE INFORMACIJE NAM PIŠITE NA <info@smipconnect.com>

ALI NAS POKLIČITE NA TELEFON <+386 5 611 7000>.

 

what_is_your_iot_strategy?