+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

3JSS – Stanovanjski sklad

Spletna aplikacija za upravljanje s skladom nepremičnin

3JSS - Stanovanjski sklad Spletna aplikacija za upravljanje s skladom nepremičnin

V obliki spletnih storitev smo podprli vse funkcionalnosti upravljanja stanovanskega sklada, ne glede na organizacijsko obliko, ki jo je lokalna skupnosti izbrala za potrebe uresničevanja stanovanjske politike, pristojnosti in nalog s tega področja.

3JSS - Stanovanjski sklad Spletna aplikacija za upravljanje s skladom nepremičnin

Z aplikacijo 3JSS so pokrita naslednja področja dela:

jss_300

Vodenje delov stavb – stanovanj

 • pregled nad stanovanji,
  • vpogled v detajlne podatke o stanovanjih, statuse stanovanj in druge podatke o stanovanjih,
  • pregled dokumentacije, ki se zbira za določeno stanovanje,
  • vodenje povezovalnih podatkov na javne registre (npr. REN).

Najemniki in ostale udeležene stranke v procesu upravljanja s skladom  

 • pregled podatkov o najemnikih,
  • detajlni podatki o najemnikih stanovanj,
  • pregled vse dokumentacije, ki se nanaša na določenega najemnika oz. udeleženca.

Register upravnikov

 • vodenje registra upravnikov,
  • vodenje priložene dokumentacije,
  • izdelava odločb o vpisu v register upravnikov itd.

Upravljanje

 • vodenje stroškov upravljanja in porazdelitev stroška po osnovnih ključih,
 • izdelava periodičnih poročil.

Najemne pogodbe

 • pregled najemnih pogodb, izdelava in izpis najemnih pogodb,
 • vodenje in ovrednotenje vrste najema in načina obračuna ter povezava s točkovalnimi zapisniki,
 • povezava na zapise o subvencijah,
 • evidentiranje začasnih uporabnikov v okviru najema.

Točkovalni zapisniki

 • izpis predloge za točkovanje na terenu,
 • izdelava dokumenta “Točkovalni zapisnik”,
 • pregled točkovalnih zapisnikov.

Subvencije

 • vodenje odločb o subvenciji na najemnin,
 • možnost obračunavanja poračuna za nazaj in mesečnega poračunavanja za večje zneske.

Obračun najemnin

 • mesečni obračun najemnin vključno s subvencijami in stroški upravljanja za posamezno stanovanje,
 • izdelava in izvoz postavk temeljnic (obračunani in specificirani zneski po najemniku) v standardni obliki za prenos v finančni paket.

Vodenje razpisov za dodelitev stanovanj

 • vodenje in pregled vlog na razpis,
 • vodenje točkovanj,
 • izpisovanje povratnic,
 • vodenje odločb,
 • izdelava liste razvrščenosti itd.

Letni obračun rezervnega sklada

 • izdelava izračuna,
 • vodenje stanja,
 • razdolževanje z investicijami.

Vodenje zavarovanj

 • letno obnavljanje zavarovanj za posamezne stavbe/stanovanja

Vodenje ogledov stanovanj

 • načrtovanje ogledov,
 • pripenjanje dokumentacije in fotografij ogledov v evidenco,
 • izdelava letnega poročila o ogledih.

Prijava napak

 • pregled prijav napak,
 • povezava na investicije, oglede itd.

Investicije

 • pregled investicij ter iskanje investicij po različnih kriterijih,
 • vodenje podrobnosti projektov in investicijskega vzdrževanja (vodenje garancij na izvedbena dela, črpanje zavarovanj, vrednoteno vodenje dogodkov na investicijah itd.),
 • izdelava dokumentacije.

Vodenje pravnih postopkov

 • vodenje pravnih kartic (dodajanje dokumentacije v postopku, ovrednoteno vodenje dogodkov itd.).

Alarmi, periodična in dogodkovna opozorila o pomembnih dogodkih

 • o poteku pogodbe,
 • o novem točkovalnem zapisniku,
 • o poteku zavarovanja,
 • opozorilo, da je stranka v pravnem postopku itd.

Različni nivoji uporabniških pooblastil za 3JSS

 • vsi uporabniki aplikacije 3JSS imajo vpogled v podatke,
 • urejanje podatkov lahko izvajajo le uporabniki z ustreznimi uporabniškimi pooblastili,
  • dovoljenja za urejanje podatkov se posameznim uporabnikom lahko dodelijo tudi le za določena področja dela  (npr. samo vodenje najemnih pogodb, izdelava  točkovalnih zapisnikov, ipd).

Dodatne možnosti, ki jih nudimo

Dograditve in prilagoditve 3JSS vašim potrebam

 • prilagoditev standardnega izvoza finančnih podatkov iz 3JSS (postavke temeljnic) v obliko, kot jo zahteva vaš finančni/računovodski programski paket (npr. Pantheon),
 • izdelava povezav z enotnim občinskim zalednim dokumentnim sistemom.

Povezava 3JSS z drugimi našimi aplikacijami 

 • povezava z občinskim zalednim dokumentnim sistemom VOPI (pregled zadev)
 • vključitev GIS pregledovalnika 3MAP za prikazovanje lokacij stavb in parcel v prostoru ter dostop do 3JSS iz GIS pregledovalnika.

Kaj potrebujete za delo z aplikacijo 3JSS ?

 • 3JSS je spletna aplikacija, torej za delo z njo potrebujete le spletni brskalnik in nameščeno Javo. Namestimo jo na spletni strežnik v vašem omrežju ali pri nas.

3JSS - Stanovanjski sklad Spletna aplikacija za upravljanje s skladom nepremičnin

Slika 1: Primer tipičnega ekrana aplikacije z menijem za izbor funkcionalnosti na levi ter z ekranom za iskanje izbrane funkcionalnosti na desni. Rezultati se prikažejo v seznamu pod vnešenim kriterijem.

aplikacija-jss-2

Slika 2: Primer detajlnega ekrana izbranega objekta. Na enem mestu so v več poglavjih pregledno zbrani vsi evidentirani podatki in dokumenti, ki se nanašajo nanj.

Za dodatne informacije ali predstavitev nam pišite na jss@3-port.si ali nas pokličite na telefon 05-611-7000.

Oglejte si tudi informativni prospekt 3JSS (pdf)