+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Pobude za spremembo plana

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč prikazuje parcele za katere so bile podane pobude za spremembo namenske rabe zemljišč.

Grafični prikaz pobud je možno filtrirati glede na stopnjo razčiščenosti pobud (nerazčiščene, razčiščene). Vse novo prispele pobude samodejno dobijo status “nerazčiščena”.

Nadaljnje urejanje teh poteka z uporabo 3MAP modula REPO (register pobud). V REPO se nastavljajo atributi kot npr.:

 • namen – kategorija (po šifrantu)
 • namen pobude (opisno)
 • predlagatelj (po šifrantu)
 • status razčiščevanja pobude (po šifrantu)
 • status pobude  – prejeta/v reševanju/…(po šifrantu).

Ko referent pobudo pregleda in dopolne ji nastavi še status razčiščevanja na “razčiščena”. Takšna pobuda je pripravljena za nadaljnjo obravnavo na višjih nivojih. Več informacij o REPO dobite na tem naslovu

Na vsaki izbrani pobudi/parceli je možen vpogled v naslednje podatke o pobudi (prikazujejo so podatki neposredno iz registra REPO):

 • Datum vloge,
 • *Oznaka zadeve (od tu naprej je možen dostop do popisa spisa, seznama strank, dokumentov kot npr. vloga itd.),
 • Vlagatelji,
 • Namen pobude,
 • Status pobude,
 • Status razčiščevanja,
 • Povezava na register pobud oz. 3MAP modul REPO.

Ravno tako so po sloju možna poizvedovanja kot npr.:

 • Iskanje parcel po številki,
 • Iskanje parcel po oznaki zadeve (pobude).

Izdelovanje sloja

Nastajanje grafičnega sloja poteka samodejno na osnovi podatkov, ki se prebirajo iz vhodnih dokumentov, zajetih v sistem za pisarniško poslovanje VOPI. Frekvenca obnavljanja grafičnega sloja je nastavljiva (privzet je dnevni prenos podatkov).

Parcele so vpete v prostor na tisto stanje DKN podatkov, ki je veljavno (dostopno) na datum nastanka vloge.

Obveščanje odgovornega za sloj

V primeru nepravilnosti v vnesenih podatkih, ki lahko vplivajo na izdelavo in prikaz grafičnega sloja (npr. parcela, ki je bila evidentirana ob odpiranju zadeve v sistemu pisarniškega poslovanja  VOPI ne ustreza nobeni parceli v podatkovni bazi parcel in takšna ne more biti prikazana v prostoru oz. v grafičnemu sloju) je možno obveščanje, npr. referenta, ki je odgovoren za sloj,  z namenom odprave nepravilnosti. S tem ko referent popravi podatek v sistemu VOPI se ob naslednjem prenosu oz. izdelavi sloja popravek samodejno prenese v grafični sloj. Obveščanje je možno na e-mail naslov in/ali v obliki SMS sporočila.

Prikaz grafičnega sloja “Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč” v 3MAP pregledovalniku

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč

* Dostopne pravice za vpoglede v detajle zadev, popise spisov, stranke in dokumente se prevzamejo iz sistema VOPI.