+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

* VOPI/statmail obvestila

Modul za periodična interna obveščanja o trenutnem številčnem stanju odprtih in rešenih zadev

VOPI-statmail vsak prvi dan v tednu in vsak prvi dan v mesecu pripravi tedensko oz. mesečno poročilo o številu trenutno odprtih zadev in o številu rešenih zadev v preteklem tedenskem oz. mesečnem obdobju. Poročilo za urad je izdelano po klasifikacijskih oznakah in po delavcih. Podatki so prikazani tabelarično ter v obliki grafikonov.

Tedenska oz. mesečna poročila se izdelujejo ločeno za vsakega predstojnika urada posebej, ki želi imeti pregled nad obsegom dela v svojem uradu in taka poročila za svoj urad prejemati na svoj elektronski naslov in si tako prihraniti delo z rutinskimi periodičnimi poizvedbami preko aplikacije VOPI.

V storitev obveščanja se lahko vključi tudi  obveščanje posameznih delavcev v uradu z izdelavo osebnih poročil o odprtih in rešenih zadevah, za katere so oni zadolženi.

Obseg podatkov v poročilu je odvisen od pooblastil posameznega prejemnika. Direktor občinske uprave prejema poročilo za vse urade, predstojnik urada le za delavce v svojem uradu, referent  v uradu pa le za svoje zadeve.