+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Projekt eSO-MREŽA2 uspešno zaključen

Objavljeno : 5 oktobra, 2010

Te dni smo zaključili in predstavili delo na razvojno raziskovalnem projektu, ki nosi akronim eSO-MREZA2.

logoPolni naziv projekta eSO-MREZA2 je “Elektronske storitve občine – model reševanja zahtevkov občanov na področju obračunavanja komunalnega prispevka“.

Cilj projekta je bil razvoj prototipov aplikacij za e-storitve v podporo procesom poslovanja v občinski upravi na konkretnem delovnem področju določanja komunalnega prispevka (KOPR), usmerjene predvsem v e-storitve za občana – potencialnega investitorja.

logomvztProjekt je pripeljal do prototipnih rešitev več aplikacij in e-storitev, ki so medsebojno povezane v funkcionalno zaporedje. Prične se s podporo začetnemu poizvedovanju občana v naravnem jeziku, povezavi na možnost informativnega izračuna komunalnega prispevka, iz informativnega izračuna iKOPR, neposredna možnost oddaje podatkov v obliki elektronske vloge v zaledno aplikacijo eKOPR, kjer podatke iz elektronske vloge prevzame v obdelavo občinski uradnik in s pomočjo zaledne aplikacije izračuna KOPR ter izdela pdf dokument Odločba.

image001Projekt smo izvajali v konzorciju s Centrom za heterogeno procesiranje Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.3 PORT in UM-FERI/CHP sta prvič sodelovala v letih 2003-2004 na projektu Ministrstva za informacijsko »SEPLS-S Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti«.

Projekt eSO-MREZA2 je bil sofinaciran iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o rezultatih projekta dobite na portalu projekta ESO-MREZA, kjer si lahko ogledate delujoče prototipne rešitve dobite na portalu projekta:

Na spletni portal projekta eSO-MREZA …

Za vprašanja, predloge, pobude ter dodatne informacije  nam lahko pišete na esomreza@3-port.si