+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Novice

Luška dispozicija praznuje 20. obletnico

Objavljeno : 13 septembra, 2012

 

Septembra 2012 je minilo dvajset let, odkar je v Luki Koper v redni uporabi elektronska luška dispozicija za naročanje storitev in računalniška izmenjava podatkov med Luko Koper, pomorskimi agenti in špediterji, rezultat našega uspešnega projekta SDISET (“Sprejemanje DISpozicij in vodenje centralne Evidence Tovora”).

Projekt SDISET je leta 1992 pomenil pravo revolucijo, saj je za vse neposredne uporabnike  pretovornih in skladiščnih storitev Luke Koper, to je špediterje in pomorske agente, vpeljal izključno elektronsko naročanje del (“sklepanje operativnih pogodb za dela s tovorom”) in zagotovil tudi sprotno elektronsko povratno poročanje o izvedenih naročenih delih.

Z elektronsko dispozicijo smo s projektom SDISET vpeljali tudi druge elektronske dokumente, potrjevanje prenosa lastništva med agenti in špediterji (dokument “Brez zadržka”), vpeljali elektronska vskladiščenja in izskladiščenja, na osnovi katerih smo vzpostavili avtomatsko odpiranje “skladiščnih kartic” blagovnih evidenc ter razdolževanje le te ter v obliki računalniške izmenjave sporočil v dejanskem času uvedli povratno elektronsko obveščanje naročnikov  o izvršenih naročenih storitvah.

S tem so šle v zgodovino dotedanje papirne dispozicije, t.i. “Rdeče” za vhod blaga (zdaj DVH), “Modre” za izhod blaga (zdaj DIZ)  in “Rumene” za vsa dodatna dela (zdaj DDD) znotraj carinske cone Luke Koper, ki so jih morali naročniki storitev izpisovati v šestih kopijah …

Luški glasnik 10/2012 - 20 let luške dispozicije (prispevek pdf)

Prispevek v LG-10/2012

Več o projektu SDISET dobite tu …

Preberi več »

Prvi rezultati projekta Qumulus

Objavljeno : 12 aprila, 2012

qumulus_mobile_100Zaključili smo interni razvojno raziskovalni projekt Qumulus, katerega cilj je bil razviti orodja za dinamično kreiranje poljubnih obrazcev, ki so takoj dostopni za uporabo na mobilnih napravah.

Sistem Qumulus je vzpostavljen do produkcijskega delujočega sistema in je na voljo za samostojno terensko rabo ali za izmenjavo podatkov v povezavi z drugimi aplikacijami.

Preberi več »

Nova aplikacija za stranke ASK

Objavljeno : 21 februarja, 2012

V produkcijo smo predali spletno aplikacijo za stranke podjetja Avto Servis d.o.o., ki dnevno servisira tudi več sto vozil.

Aplikacija omogoča uporabnikom storitev podjetja Avto Servis d.o.o. Koper novo obliko direktne komunikacije z izvajalcem, pregledovanje storitev, naročanje nultih servisov ter dodatnega opremljanja vozil za potrebe končnih kupcev, nadzor izvajanja, pregledovanje podatkov o vozilih, ki so trenutno v delu in drugo.

Več o računalniški podpori procesom za planiranje del, pripravo in prevzem vozil v delo na ASK je opisano v razdelku  “Storitve / Logistika“…

Preberi več »

Orodje za vodenje registra občinskih nepremičnin

Objavljeno : 18 avgusta, 2011

Ažurno vodenje evidence in usklajevanje različnih podatkov je zamudno. Pripravili smo aplikacijo REON, namenjeno vodenju evidence občinskih nepremičnin.

Za lažje in bolj sistematično delo bomo vaše podatke organizirali v dve področji: občinske parcele ter občinski deli stavb.

Aplikacija REON je zato sestavljena iz

  • REON – Podatkovni del, kjer preko vnosnih ekranov pregledujemo, urejamo atributne podatke in vodimo statuse razčiščevanja podatkov ter
  • REON – Grafični del, ki je močan pripomoček za pregledovanje podatkov REON v prostoru. S klikom na izbrani objekt v grafiki (parcela, stavba) neposredno odpremo ekran za urejanje atributnih podatkov o izbranem objektu. Spremembe statusa zapisa so takoj vidne tudi v grafiki.

 

Več informacij o REON dobite tu …

Preberi več »

Povprečno 1000 avtomatsko izdelanih informacij mesečno z aplikacijo iLOKI

Objavljeno : 24 marca, 2011

Koliko lokacijskih informacij morate pripraviti na mesec v občini? Ali bi se obremenitev občinskega urada zmanjšala, če bi občan lahko takoj prejel avtomatsko izdelano neuradno informacijo?  iLOKI je spletna aplikacija, namenjena prav temu – avtomatski izdelavi informacije o namenski rabi zemljišča za izbrane parcele, spletna storitev, ki je od avgusta 2007 javno dostopna vsem na spletnem portalu Mestne občine Koper.

Preberi več »