+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

4S-SGATE – Digitalni vratar – IoT storitev za pametne stavbe

Izziv:

Logo projekta 4S - Robotina, Viviot, 3-PORTPoslovni cilj projekta 4S – Smart | Safe | Secure | Spaces je ponuditi hitro prilagodljiv in glede na potrebe modularno razširljiv sistem celovitega varovanja prostorov s pomočjo avtomatiziranih pametnih digitalnih storitev zainteresiranim uporabnikom, kot so velika in mala podjetja, trgovski centri, bolnišnice, poslovne stavbe, prostori javne uprave in drugi centri z večjo fluktuacijo obiskovalcev ali delavcev.

IoT projekt naj nudi različne digitalne storitve varovanja prostorov, od dinamičnega dodeljevanja digitalnih ključev za pooblaščene vstope v posamezne prostore s pomočjo mobilnika, avtomatičnega odpiranja in zapiranja vrat, vodenja čakalnih vrst z izdajanjem digitalnih zaporednih številk, spremljanja kakovosti zraka v prostorih in zunanji okolici, štetja zasedenosti prostorov, nadzora gostote prometa obiskovalcev na posameznih vstopnih točkah, do proženja opozoril in alarmov ob nepooblaščenih ali izrednih dogodkih in seveda do periodičnega poročanja lastnikom o statusih sistema in osnovnih statistikah delovanja.

S pojavom koronavirusa in pandemije bolezni Covid-19 se je pokazala tudi potreba po dodatnih storitvah zagotavljanje zaščite in izločanja nevarnosti pred okužbo, kot so izvajanje meritev telesne temperature, nadzor nad razkuževanjem in preverjanje nošenja mask pred vstopom v varovani prostor.

Rešitev:

V okviru projekta 4S je tako nastala rešitev SGATE – Digitalni vratar. Pri realizaciji posameznih digitalnih storitev so sodelovala slovenska podjetja Robotina kot vodilni partner ter podjetji VIVIOT in 3 PORT (glej https://4s-spaces.com/brochure/).

SGATE - digitalni vratar - nastavljivi vstopni protokoli preko SMIP Clouda in SMIP Agenta

Podjetje Robotina, kjer se je ideja tudi rodila, je pokrilo celotno področje strojne opreme, senzorike in vzpostavitve krmilne avtomatizacije z lastnimi lokalnimi krmilniki naprav CyBro 3.

Podjetje 3 PORT je s svojim IoT gatewayem SMIP Agent zagotovilo lokalno izvajanje krmilne logike ter varno in zanesljivo povezavo lokalnih krmilnikov s sistemsko nadzorno aplikacijo na platformi SMIP v oblaku. V SMIP Cloudu je bil vzpostavljen digitalni dvojček celotne konfiguracije sistema. S tem je bilo zagotavljeno enostavno in avtomatizirano posodabljanje in prilagajanje krmilne logike na vseh lokalnih krmilnikih. Preko SMIP Agenta so v SMIP Cloudu iz vsake fizične naprave na razpolago vsi podatki v dejanskem času.

Te podatke preko cloud API-ja bere platforma podjetja Viviot. V podjetju Viviot so razvili aplikacijo za končne uporabnike za ves nabor 4S ponujenih digitalnih storitev.

Modularnost sistema se je v praksi pokazala tako, da smo zaradi izrednih razmer lahko takoj realizirali SGATE – digitalni nadzor vhodnih vrat z dodatnimi funkcijami izločanja nevarnosti pred okužbo.

Rezultat:

logo IoT rešitve SGATE - Rbotina, Viviot, 3-PORTSGATE je najnaprednejši digitalni vratar, ki zagotavlja, da v prostor vstopajo samo tisti, ki smejo in toliko ljudi, kot je dovoljeno. Zagotavlja izvajanje vstopnega protokola in po potrebi obvesti ter usmerja osebje in obiskovalce. Več o SGATE lahko dobite v webinarju https://youtu.be/6QT6Nas-Dm4.

 3-port.si | Srebrno priznanje GZS 2020 logoVsi SGATE vratarji so povezani v oblak in medsebojno sodelujejo. Upravljalec ima popoln nadzor nad sistemom vseh digitaliziranih vrat ne glede na fizično prisotnost. Sistem je popolnoma nastavljiv, funkcionalnosti pa preprosto dodamo ali odvzamemo z izbiro digitalnih storitev.

Celovita rešitev SGATE spada med digitalne storitve za pametne stavbe. Ob Dnevu inovativnosti 2020 je Gospodarska zbornica Slovenije inovativno rešitev nagradila s Srebrnim priznanjem.

SrebrnoPriznanjeGZS2020

vir slike: katalog Inovacije GZS 2020, https://indd.adobe.com/view/934db07f-fc5a-4d4d-ba4e-6ff6a9ad60ac