+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

MVP rešitev za Iskratelov 4G/5G partnerski ekosistem

Izziv

Podjetje Iskratel na trg ponuja novo rešitev – zasebna 5G jedrna omrežja, s katerimi lahko podjetja vzpostavijo popolnoma zasebna ali hibridna (RAN sharing) širokopasovna 3GPP omrežja z nizkimi latencami, visoko zmogljivostjo in lokalno nadzorovano ter varno povezljivost, ki je potrebna v posebnih primerih uporabe. Podjetja, panoge in organizacije za javno varnost zahtevajo omrežja, ki so logično ločena od omrežij, ki jih običajno uporabljajo mobilni operaterji za rezidenčne potrebe. Zahtevajo lokalno upravljanje prometa in naročnikov, lokalizirano krmiljenje in IT-ju prijazne vmesnike za upravljanje, ki ga lahko uporabljajo profesionalci tudi brez predhodnega poznavanja 4G ali 5G sistemov.

V ta namen so vzpostavili partnerski ekosistem, v katerega so povabili IKT podjetja z naprednimi tehnološkimi rešitvami na področju digitalizacije, da svoje rešitve preizkusijo in oplemenitijo z uporabo Iskratelovih vrhunskih komunikacijskih rešitev.

Rešitev

V 3 PORT-u smo se na Iskratelovo povabilo odzvali z našo generično rešitvijo za nadzor proizvodnih procesov v realnem časuSMIPeR. Z njo zagotavljamo okolje za strateško uvajanje rešitev Industrije 4.0 in postopno digitalizacijo procesov s hitro in visoko dodano vrednostjo.

SMIPeR nadzorna ploščaPri Iskratelu so v eni izmed proizvodnih linij izbrali dva stroja, ki smo jih nato lokalno povezali na naš IoT prehod – SMIP Agent. Vloga prehoda je predvsem omogočanje varne (kriptirane) in zanesljive povezave z oblakom ter preprečevanje izgube podatkov (data buffering). V danem primeru pa smo lahko izkoristili tudi zmogljivosti Agenta vezane na računalništvo na robu (edge computing), saj se velike količine podatkov, ki nastajajo v proizvodnem procesu, že tu prečistijo in filtrirajo na sami lokaciji in se tako močno zmanjša količina podatkov, ki se pošiljajo na oblak.

LTE povezava med Agentom in zasebno bazno postajo se je izkazala kot velika prednost, saj ni bilo potrebe po napeljevanju kablov po proizvodni hali. Poseg namestitve Agenta v električno omarico zraven stroja ter antena za sprejem LTE signala izven omarice je bil izveden v dobri uri in je bil za dnevno proizvodno rutino komaj da opazen. LTE komunikacija se je izkazala za izredno zanesljivo, saj gre za preverjeno tehnologijo z več desetletji preverjenega delovanja tudi ob zelo visokih obremenitvah. V primerjavi z drugimi brezžičnimi tehnologijami, s katerimi smo se v 3 PORT-u že srečevali pri proizvodnih procesih (WiFi, BT) in ki tudi vedno bolj prodirajo v svet industrije, lahko o LTE povezljivosti govorimo le z izbranimi besedami.

Z uporabo standardnih gradnikov IoT platforme – SMIP smo pripravili tudi nadzorno ploščo za spremljanje statusov povezanih strojev in hrambo podatkov.

Rezultati

Rešitev, ki smo jo ponudili v obliki minimalno sprejemljivega produkta (MVP) je bila vzpostavljena v res zelo kratkem času. Lahko rečemo, da smo precej več časa porabili glede samega dogovarjanja in usklajevanja terminov, kot smo porabili za samo izvedbo.

SMIPeR števec produktov na linijiPri MVP gre za verzijo produkta, ki omogoča podjetniku vzpostavitev povratne zanke informacij z minimalno količino vloženega truda, sredstev in razvojnega časa. Gre za takojšni test ponudbe vrednosti, pri čemer nikjer v definiciji MVP ni rečeno, koliko te vrednosti mora biti že dejansko zagotovljene s tehnologijo. Minimalno sprejemljiv produkt je brez mnogih funkcionalnosti, ki se kasneje izkažejo za pomembne, po drugi strani pa je bistveno več kot prototip, ki ga občudujejo zgolj inženirji in drugi zaposleni v podjetju. Koncept minimalno sprejemljivega produkta govori predvsem o tem, da izdelek lahko postavimo pred stranke in merimo njihove reakcije.

Standardni gradniki platforme SMIP so nam omogočili hitro pripravo oddaljene nadzorne plošče, temelječe na generični rešitvi SMIPeR. Nadzorna plošča prikazuje  statuse povezanih strojev ter omogoča pregledovanje in analiziranje njihovega delovanje v daljšem časovnem obdobju (po urah, dnevih, tednih ali mesecih). Ker je v tem projektu šlo le za izvedbo MVP pilota (minimum viable product), smo večino funkcionalnosti prilagodljive generične rešitve SMIPeR v dogovoru z Iskratelom pustili neizkoriščenih (obveščanje ključnih akterjev z opozorili in alarmi, generiranje periodičnih poročil za nadzornike in upravo, izračunavanje ključni kazalnikov delovanja ipd.).